Ga naar inhoud
bbh_blocked_dnftl

G-007

Leden
 • Aantal items

  105
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  12

Alles dat geplaatst werd door G-007

 1. Kritiek op de zeer snelle prijsstijgingen Dats 24 tot zelfs 3 euro/kg (bron de tijd). Bij zeer dure prijzen zal er altijd gezocht worden naar goedkopere alternatieven. Voor CNG is er namelijk bio-CNG. In Vlaanderen zul je die niet vinden omdat alles stikt in het stikstofdossier bij Zuhal Demir. In Wallonië, Duitsland, Frankrijk is die wel te vinden. Prijzen 100% bio-methaan in Duitsland liggen tussen 1,10 en 1,21 euro/kg. Colruyt group kan als de beste onderhandelen bij hun leveranciers. Liggen daar geen kansen om op een positieve manier het nieuws te halen door niet steeds hogere prijzen te moeten aankondigen alsook dat daarmee CNG wagens klimaatneutraal rondrijden.
 2. Het is enkel rundermest dat rendabel is voor biogasproductie. Kippenmest en varkensmest zijn niet geschikt voor biogas. In Duitsland, Zweden, Noorwegen alsook het laatste jaar in Wallonië en Frankrijk is er veel belangstelling voor WKK en biomethaaninstallaties uit rundermest. Laatst is er op het landbouwbedrijf Jonkeau uit Taverneux een bio-CNG-installatie bijgekomen. Hier gebruikt men rundermest om biogas te produceren. Met dit biogas wordt er via een WKK voorzien in eigen elektriciteitsbehoefte. Het overige biogas gebruikt men om op te zuiveren tot biomethaan. In Vlaanderen worden zulke installaties niet vergund omwille van de stikstofuitstoot. 72% van het methaan in de mest benut men voor de productie van biogas. Daarnaast kan er op een biogasinstallatie een stikstofstripping gemonteerd worden. Hier wordt de stikstof gestript en omgezet tot ammoniaksulfaat. Is een meststof die terug kan gebruikt worden op het veld. Deze installatie zorgt voor 67% daling van de stikstofuitstoot. Probleem is dat de Vlaamse overheid enkel stikstofreducerende maatregelen erkend IN de stal. Daar biogasinstallaties vanzelfsprekend naast de stal staan is dit niet erkend ( geen vergunning). Het is het meest reducerend systeem van allemaal maar is niet erkend. Daarnaast is er ook geen erkenning voor de ammoniaksulfaat meststof omdat die afkomstig is uit rundermest. In Nederland heeft men dit opgelost door uitzonderingen toe te staan. Vlaanderen heeft de mond vol van innovatie en circulaire landbouw maar de wetgeving laat dat niet toe. Net zoals grootschalige industriële projecten alsook kleinschalige projecten (landbouw) gaat er niets vooruit. Vlaanderen doet blijkbaar zijn uiterste best om de uitrol van biogas en bio-CNG tegen te werken.
 3. Het Enora tankstation Arlon is geopend. Is gelegen vlakbij de autosnelweg. Adres: Rue de Lorraine , recht tegenover het Ibis hotel. prijs: 1,079€/kg. Bio CNG in Houffalize (Taverneux) is de opening voorzien eind deze maand.
 4. G-007

  Biogas of groen gas

  Stand van zaken over biomethaaninstallaties in Vlaanderen: deel 2. Na het positieve nieuws dat bio-blue een grote bio methaaninstallatie bouwt kan ze voorlopig geen groengas injecteren in het aardgasnet. Dit om de eenvoudige reden dat geen enkele energiepartner het bio methaan wil aankopen (tenzij dit nu onlangs toch nog gelukt is). De reden ligt bij de Vlaamse overheid. Om aanspraak te maken op groene stroom- en warmtekrachtcertificaten moet er bij de bio methaaninstallatie een WKK aanwezig zijn. Deze WKK maakt deel uit van het subsidiedossier en dat voor een periode van 15 jaar. Dat betekend dus een zeer lange samenwerking tussen de eigenaar van de WKK en de aankoper van het bio methaan verplicht is. Er zijn maar weinig bedrijven bereid om voor 15 jaar lang afhankelijk te zijn van dezelfde partner voor zijn energie. Dit is dus een groot struikelblok om de bio methaan productie in een hogere versnelling te plaatsen.
 5. G-007

  Biogas of groen gas

  Stand van zaken over biomethaaninstallaties in Vlaanderen. Op 18 november 2018 startte het pilootproject IOK te Beerse. Pas in april 2019 werd een wettelijk kader gecreëerd over garantie van oorsprong voor groen gas. In Wallonië was het wettelijk kader er al van 2018. Normaal moet Bio Blue Ieper het tweede bedrijf zijn dat bio methaan gaat injecteren op het gasnet. Het is één van de grootste biogas installaties in Vlaanderen met een capaciteit van 22,5 Mw aan biogas. 7,5 Mw biogas zal gebruikt worden voor de aanmaak van eigen elektriciteit via de WKK. De rest wordt geinjecteerd in het gasnet met een productiecapaciteit van 1500 Nm3 bio methaan per uur. Kunnen dus jaarlijks een goeie 20.000 CNG wagens laten rijden op groengas.
 6. Drijfmest als bron van groene waterstof. Dat dierlijke mest niet alleen een probleem is maar ook een waardevolle grondstof, is in de agrarische sector algemeen bekend. Naast het gebruik als meststof voor het telen van gewassen en mestvergisting voor de productie van biogas, zijn er meer mogelijkheden. Uit drijfmest kan bijvoorbeeld waterstof gewonnen worden. Het Duitse bedrijf Graforce heeft een speciale plasmalyzer ontwikkeld voor het splitsen van drijfmest. Door de mest door een hoog frequent elektrisch spanningsveld te leiden (plasmalyse), wordt de mest gesplitst in individuele koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof atomen. De vrijgekomen gassen worden afgevangen en opgeslagen. Waterstof is te gebruiken als brandstof en de koolstof, stikstof en zuurstof zijn een interessante grondstoffen voor industriële toepassingen. Het restproduct dat overblijft bij het proces, is volgens Graforce water. Grote potentie De oprichter van Graforce Jens Hanke denkt dat waterstof uit mest een grote potentie heeft. "Met plasmalyse van organische reststromen kunnen we enorme hoeveelheden groene waterstof maken. Door de gewonnen waterstof te gebruiken als brandstof creëren we een grote hoeveelheid fossiel vrije brandstof en leveren we een belangrijke bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot." Door de mest voor deze toepassing te gebruiken, is tevens een reductie in de stikstofuitstoot van de agrarische sector te realiseren. Voor de plasmalyse van mest is circa 50% minder energie nodig dan voor de elektrolyse van water om waterstof te produceren. Door de plasmalyzer te koppelen aan zonnepanelen en/of windmolen(s) wordt het mogelijk waterstof zonder CO2-uitstoot te produceren. Bijkomend voordeel is dat de opgewekte groene stroom dan als het ware wordt opgeslagen. De techniek kan daardoor een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Praktische toepassing Voertuigen die op pure waterstof rijden zijn nog maar zeer beperkt beschikbaar. Om nu de zelf opgewekte waterstof te benutten, kan deze worden toegevoegd aan biogas of compressed natural gas (CNG). De ombouw van een bestaande verbrandingsmotor is praktisch beter inpasbaar en veel goedkoper dan overschakelen naar brandstofcellen. Met de toevoeging van circa 10% waterstof zijn al bestaande voertuigen die op gas rijden ook geschikt voor waterstof. Daarnaast zijn verwarmingsinstallaties die normaal op aardgas of propaan werken ook geschikt voor de bijmenging van waterstof.
 7. G-007

  Biogas of groen gas

  Nogmaals bevestiging dat bio-CNG het beter doet dan de elektrische wagen en dit over de ganse levensduur. https://www.autogids.be/autonieuws/ecologie/co2-studie-prijst-bio-cng.html
 8. G-007

  Synthetisch gas

  Synthetisch gas is methaan. Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. Het wordt synthetisch genoemd omdat het wordt gemaakt uit water en CO2 met behulp van (groene) elektriciteit. Luminus en Ideta gaan samenwerken voor de productie en de distributie van groene waterstof in West-Henegouwen. De eerste productiesite komt in Doornik (2022). Ideta verdeelt deze brandstof(CNG) onder de merknaam Enora. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2023 Enora Doornik het eerste CNG-tankstation in België zijn waar men synthetisch gas zal kunnen tanken.
 9. Dat klopt, daar is geen duidelijke conclusie uit te trekken. Wat er misschien wel nog kan meespelen is dat er in de regio Gaselwest (duurste) veel KMO aanwezig is stedelijk gebied Kortrijk, Waregem, Tielt). In landelijk gebied veel landbouw (Ieper, Oudenaarde) die allemaal het maximum van 10 KVA hebben liggen en daardoor een extra belasting op het net zorgen.
 10. Dit is net mijn vraag? Hoe komt men tot dit tarief? Waarom zitten daar zo grote verschillen op? Is dat tarief gewoon een platte belastingsvorm dat men in de toekomst fors zal verhogen om iedereen onder (zachte) dwang te laten overschakelen naar de slimme meters.
 11. Is er iemand die weet hoe het prosumententarief berekend wordt? Er zijn zeer grote verschillen tussen de verschillende netbeheerders. Netbeheerder Fluvius Limburg verlaagt zijn tarief 2021 tegenover 2020 met 9,3% en is daarmee de goedkoopste. Aan de andere kant van het land in West Vlaanderen heb je de duurste in 2020 en verhoogt voor 2021 nog maar eens met 6,1%. Voor 2021 is het verschil tussen de duurste en de goedkoopste een kleine 56%.
 12. G-007

  Top Motors

  Geruchten deden al een tijdje de ronde, het is nu officieel. Top Motors neemt Vergotte uit Waregem over alsook Vanhoonacker uit Kruisem en Oudenaarde. Gaan we echt in de toekomst naar één of twee dealers per provincie? Wat CNG betreft zit Waregem goed. Stad Oudenaarde daarentegen is nog wat lobbywerk vereist om daar een CNG pomp te krijgen.
 13. Nog enkele bemerkingen: Het nieuwe tankstation Dats 24 te Pecq, Rue de Tournai 143(langs de N50) is niet aangeduid, alsook Dats 24 te Ath, Chaussee de Bruxelles 116. Het geplande Dats 24 tankstation van Harelbeke mag geschrapt worden( vorig jaar bevestiging van Dats dat het er niet komt). Volgende geplande tankstations zijn nog niet aangeduid: - Q 8 Easy Meensesteenweg 100 te Bissegem - Dats 24 Chaussee de Bruxelles 154, Tournai - Biogasinstallatie Familie Jonkeau, Taverneux 29 te Houffalize (vlakbij afrit E 25)
 14. G-007

  Biogas of groen gas

  Is een goede korte vraag, waar meerdere factoren een rol spelen. Vooreerst een beleid van ieder Europees land dat anders is. In Denemarken en IJsland verkopen alle CNG-stations 100% biomethaan. Zijn de besten van Europa maar hebben maar 17 en 5 tankstations. Op de vierde plaats staat Nederland waar een 90% van de tankstations bio-CNG verkopen. In Nederland krijgt de elektrische auto een verlaagde bijtelling omdat die 0 gram CO2 uitstoot. Ondanks het hoge aandeel bio-CNG in de tankstations verkopen de CNG-wagens slecht in Nederland omdat ze in feite als geen milieuvriendelijke wagen worden aanzien. Op de achtste plaats staat Duitsland dat in razendsnel tempo aan het omschakelen is naar bio-CNG. In 2018 waren 22% van de tankstations die 100% biomethaan verkopen. Eind 2019 was dat al 38% van de tankstations. Grootste speler op de Duitse markt van biomethaan is Verbio. Hebben al 130 tankstations die 100% biomethaan aanbieden. Verbio wil blijven groeien in Duitsland en zegt dat de vooruitzichten in Europa goed zijn. Vanaf volgend jaar komt er een CO2-heffing op fossiele brandstoffen ( benzine, diesel en aardgas). Groengas is vrijgesteld van die CO2-heffing zodat in de toekomst het voordeliger zal worden om 100% biomethaan te tanken dan gewoon aardgas. Frankrijk stimuleert ook sterk groengas productie. In 2019 hadden 16.7% van de tankstations biomethaan. Voor dit jaar komen ze boven de 20% uit. Tot slot België. Vlaanderen heeft één pilootproject van IOK te Beerse en daar zijn ze fier op. Wallonië doet het beter en heeft enkele projecten lopen. Ten tweede hebben we het Europees beleid dat vanaf dit jaar boetes legt op iedere nieuwe auto die verkocht wordt met een uitstoot boven de 95 gram CO2. De elektrische auto in een glansrol gevolgd door hybride wagens. CNG-wagens worden berekend op aardgas. Binnen Europa rijdt ongeveer 15 % van de wagens op bio-CNG. Dit aandeel zal de komende jaren nog stijgen. Men pleit voor een korting op de CO2-uitstoot voor iedere nieuwe wagen volgens het aandeel bio-CNG in Europa, zodat autoconstructeurs een kleinere boete of zelfs geen boete meer moeten betalen. Tenslotte wat doet VW? Ongeveer een jaar geleden in juni 2019 tijdens de algemene vergadering in Berlijn had CEO Herbert Diess aandacht voor CNG. Hij zei toen "wij zijn wereldmarktleider op gebied van gasaandrijving en zullen deze technologie blijven verbeteren en uitbreiden. Amper 9 maanden later (begin maart 2020) verklaart hij het einde van de diesel alsook CNG-wagens. Hij wil van VW een tweede tesla maken. Met alle softwareproblemen met de ID 3 en de Golf 8 heeft hij plaats moeten ruimen voor toekomstig merkbaas Ralf Brandstätter. Hij heeft bevestigd dat VW nog lang verbrandingsmotoren zal blijven aanbieden. Hij zei "bij ons kan elke klant de technologie kiezen die het beste bij zijn mobiliteitsbehoefte past". Dus ja er is nog hoop.
 15. G-007

  Biogas of groen gas

  Dit weekend mailtje gekregen van een vriend uit zweden. De Zweedse regering heeft beslist om een CNG wagen gelijkwaardig te waarderen als een elektrische wagens. Zweden zou dan denk ik het eerste Europese land zijn dat CNG-wagens op gelijke voet zet met elektrische wagens. Wil er wel bij vermelden dat meer dan 90% van de CNG- tankstations bio methaan aanbieden. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/skarpt-miljobilsdefinition-och-hardare-miljokrav-pa-myndigheters-bilar/ voor het gemak hieronder vertaald: Persbericht van het Ministerie van Milieu , Ministerie van Infrastructuur Strengere definitie van milieuvriendelijke auto's en strengere milieueisen voor overheidsauto's gepubliceerd 05 juni 2020 De regering heeft besloten tot een striktere definitie van milieuvriendelijke auto's en strengere milieueisen voor overheidsauto's. De beslissing is geldig vanaf 1 juli. De nieuwe definitie van milieuvriendelijke auto volgt de regelgeving voor klimaatbonusauto's en houdt in dat een milieuvriendelijke auto niet meer dan 70 gram kooldioxide per kilometer mag uitstoten of op gas mag rijden. De nieuwe milieueisen voor autoriteiten houden onder meer in dat personenauto's en lichte vrachtwagens waarvoor een overheid leasingcontracten koopt of sluit, milieuauto's moeten zijn. Ze moeten ook zijn uitgerust met een alcoholslot. Sommige voertuigen en operaties zijn vrijgesteld van de vereisten. Dit geldt bijvoorbeeld voor hulpverleningsvoertuigen, voertuigen voor gebruik door de strijdkrachten of voertuigen bestemd voor gebruik door de politie en de veiligheidspolitie bij hun politiewerk.
 16. Grondwerken al ver gevorderd voor het nieuwe tankstation van DATS 24 te Pecq. Is normaal ook voorzien voor CNG. Gelegen naast Okay supermarkt. Rue de Tournai 141 (langs de N50).
 17. Jawel, maar je was me iets voor.
 18. Vanavond getankt DATS 24 zoals een beetje verwacht terug prijsdaling H-gas: € 0,89/kg. DATS 24 TORHOUT BRUGGESTRAAT 168, 8820 TORHOUT Tankmogelijkheden CNG DIESEL EURO 95 / E10 SUPER+98 0.890 EUR/kg Calorische waarde: 11.5692 kWh Prijs L-gas: € 0,77/kg.
 19. Vorige week op Kanaal Z: steeds meer bedrijven en sectoren kiezen voor voertuigen die rijden op CNG. https://kanaalz.knack.be/business-communities/z-energy-steeds-meer-lokale-besturen-verkiezen-cng-wagens-19-05-20/video-normal-1601117.html Twee opvallende bevindingen: - IMOG die in de toekomst misschien overschakelt naar bio-CNG. Hebben nu al biogas om elektriciteit op te wekken. Moeten enkel biogas opzuiveren tot bio-methaan. - CNG tankstation in Harelbeke afgeschreven in 2,5 jaar. Dan zijn er bepaalde tankstation ketens die niet willen investeren in CNG. Zijn aan het wachten op de doorbraak van waterstof?
 20. Het CNG tankstation is reeds van oktober 2015 in gebruik. Het gaat blijkbaar zeer goed met het tankstation. Deputatie heeft vergunning verleend op 27.02.2020 voor uitbreiding van het servicepunt voor CNG met bijkomende verdeelzuil en opslagcapaciteit. Hebben in 2018 een verkoop van 304097kg CNG gerealiseerd (cijfer voor 2019 nog niet medegedeeld).
 21. Imog lanceert tankstation voor aardgas waar ook particulieren kunnen tanken Imog heeft geïnvesteerd in een tweede tankstation voor aardgas. Er was al een tankstation voor aardgas op de site in Harelbeke, en nu is er ook op de locatie in Moen een CNG-tankinstallatie in gebruik genomen. Ook voertuigen van de gemeente Zwevegem en die van particulieren kunnen er volgetankt worden. “Wie slim is, rijdt op aardgas. Want rijden op CNG (compressed natural gas) is goedkoop en schoon. Aardgas is dé brandstof van de toekomst”, zegt koen Delie van Imog. De nieuwe tankinstallatie is een investering van 394.500 euro. Het project werd gerealiseerd dankzij een samenwerking met verschillende partners, zoals de gemeente Zwevegem, die het stuk grond in erfpacht gaf.
 22. Vandaag 10 Maart was een Caddy TGI avond - 16u50: N41 in Hamme richting Dendermonde een witte bedrijfswagen Caddy (kon de firma niet lezen reed in de andere richting). - 17u15: E17 afrit De Pinte lichtgrijze Caddy - 17u18: E17 Nazareth rode Caddy - 17u50: Bij verlaten tankstation dats 24 in Sint-Eloois-Vijve langs de N43 reed een donkerblauwe Caddy voorbij.
 23. Ondanks de aankondiging van de Volkswagen-groep dat ze de ontwikkeling van haar CNG-motoren stopzet, laat DATS 24 weten dat het het aantal CNG-pompen blijft uitbreiden. De toekomst van CNG lijkt onzeker, in het bijzonder omdat de Volkswagen-groep heeft aangekondigd haar TGI-motorenfamilie niet verder te willen ontwikkelen. De huidige CNG-modellen zullen hun gewone levensloop blijven aanhouden, terwijl ook de Golf 8 een TGI-versie krijgt, maar ze worden waarschijnlijk niet meer vervangen. Toch blijft DATS 24, het brandstofluik van de Colruyt-groep, zijn aantal CNG-stations uitbreiden. Volgens DATS is het belangrijk om in te zetten op de aandrijvingen met de hoogste ecoscore, meer bepaald CNG, elektrisch rijden en waterstof. Daarvoor baseert DATS zich op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be van de Vlaamse overheid. Concreet komen er in de eerste helft van dit jaar 11 nieuwe CNG-stations bij van DATS 24, jaarlijks 40 extra laadpalen en binnenkort ook twee nieuwe waterstofstations in Wilrijk en Haasrode, al wordt daar al lang over gesproken.
 24. Had al een voorgevoel dat de Europese politiek het einde van CNG bezegelt en niet VW. De discussie bij Europa gaat over de 95 gr CO2-uitstoot bij verkoop nieuwe wagens. In Duitsland en Frankrijk wordt steeds meer bio-methaan geïnjecteerd in het aardgasnet. Verbio is gevestigd in Duitsland en is één van de toonaangevende producenten van bio-methaan. Van de 836 CNG-tankstations levert Verbio al aan 140 tankstations bio-methaan. Daarom wil Volkswagen een verlaging van de huidige CO2-uitstoot die nog gebaseerd is op aardgas. In de Europese Commissie zetelt de sociaaldemocraat Frans Timmermans en is uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal. Zijn kabinetschef Diederik Samson was eerst activist en later campagneleider bij Greenpeace. Meer hoef ik daar niet meer over te vertellen? Verder wil ik ook nog meegeven dat elektriciteit die opgewekt wordt door biogas via een WKK-installatie een rendement geeft van 45%. Kun je de vrijgekomen warmte benutten kan je nog maximum 40% bijrekenen. Biogas dat opgezuiverd wordt tot bio-methaan geeft een rendement van 96 tot 98%. Ook hier haalt bio-CNG een minimum 10% tot 40% betere benutting dan de elektriciteit opgewekt uit biogas. Dit zullen de groenen nooit vermelden want zij hebben het enkel over elekticiteit. Of die uitspraken van VW nu een drukkingsmiddel is voor de politiek of het echt al vast staat dat ze er mee zullen stoppen weet ik niet.
 25. Zijn er productieproblemen met de ID.3? https://www.autointernationaal.nl/2020/02/marktintroductie-volkswagen-id-3-in-gevaar/
×
×
 • Nieuwe aanmaken...