Ga naar inhoud
bbh_blocked_dnftl

G-007

Leden
 • Aantal items

  111
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  16

G-007 won de laatste dag op 8 februari

G-007 had de meest gelikete inhoud!

Recente bezoekers van dit profiel

De recente bezoekers block is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

G-007's prestaties

Enthousiast lid

Enthousiast lid (4/9)

 • Eerste bericht geplaatst
 • Maakt vaak berichten aan
 • Reageert vaak
 • Populair lid Zeldzaam
 • Eerste bericht geplaatst

Recente badges

188

Reputatie

 1. G-007

  Biogas of groen gas

  Met ieder kuub Russisch gas financier je de ellende. Hoe kan het ons als mensheid steeds weer overkomen dat we in onze naïviteit moeten toekijken hoe er weer een nieuwe ramp wordt toegevoegd aan de geschiedenisboeken. Voor de rest helmaal eens. De zeer groene Timmermans heeft enkel oog voor het eindproduct ( chips, lithium-ion batterijen, zonnepanelen). De productie is helemaal niet klimaat en milieuvriendelijk maar sluit dan zijn ogen. De mastodonten van machines voor de productie van halfgeleiders gemaakt in Nederland worden verscheept naar de andere kant van de wereld. Daar wordt heel veel water verbruikt( ongeveer 35 liter per chip). Dat zeer droge periodes ook de productie van chips beperken komt nauwelijks in het nieuws wel dat de oorzaak ligt bij covid. Bij de lithium-ion batterij juist hetzelfde. De elektrische auto met zijn zero uitstoot? De Australische mijnbouwer Rio Tinto kreeg geen vergunning om een lithiummijn te openen in Servië, omwille van milieuredenen. Twee jaar geleden bij het opstellen van klimaatplannen ( greendeal ) werd ons beloofd dat de omschakeling naar een groene economie ons niet zo veel geld ging kosten (Vlaamse en Federale regering alsook de Europese Commissie met Frans Timmermans op kop). We staan pas aan het begin van de omschakeling en velen hebben het nu al moeilijk. Onze politieke leiders gaan natuurlijk de schuld in Poetin schoenen schuiven. Het heeft de problemen versterkt maar je zag de problemen al zonder die oorlog.
 2. G-007

  Biogas of groen gas

  Europa wil af van het Russisch aardgas. Europa moet in 2030 35 miljard kubieke meter biogas produceren. Vooral in de landbouw kan de biogasproductie worden opgevoerd, zo stelt de Europese Commissie in een stuk over meer betaalbare en duurzame energie. Biogas kan een schone hernieuwbare en betrouwbare energiebron en een nieuw inkomen voor boeren opleveren, aldus het stuk, dat onder andere is gericht aan de Europese Raad en het Europees Parlement. De Europese Commissie ziet verschillende voordelen van de biogasproductie. Bij de productie en opslag van biogas is er minder uitstoot van het broeikasgas methaan, het opgeslagen gas kan worden ingezet om pieken in de energiebehoefte op te vangen en het vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarnaast kan biogasproductie bijdragen aan de vergroening van de landbouw, aldus de Europese Commissie. De European Biogas Associaton zegt dat biogasproductie goed past in kringlooplandbouw, waarbij restproducten van de energieproductie hergebruikt kan worden als meststof voor op het land. Volgens de EBA kunnen methaanemissies uit de landbouw worden voorkomen als de mest wordt gebruikt voor methaanproductie. De Europese Commissie moedigt lidstaten aan om de Nationaal Strategische Plannen boeren te stimuleren biogas te produceren. Op een conferentie over circulaire economie en duurzame productie zei Europees Commissaris Frans Timmermans dat het van groot belang is dat Europa zijn eigen energievoorziening ter hand neemt, ook gezien de recente ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne en in het licht van de jongste rapportages over de ontwikkelingen van het klimaat. Door in onze economie te investeren, in de kringloopeconomie, investeren we ook in de collectieve veiligheid en in een toekomst waarin we kunnen geloven, aldus Timmermans. Dit is een stukje van de puzzel om van Russisch gas af te raken.
 3. Typisch voorbeeld van Vlaanderen in twee snelheden. De bedrijfswagens die volop elektrificeren (VAA) en de particulieren die het zelf maar moeten uitzoeken wat ze nu moeten doen.
 4. Ja was bij Dats. Echtgenoot had daar inderdaad getankt aan 1.81 euro. Ik dacht dat het CNG was daar dats meestal de prijzen in het weekend aanpast. Blijkt dat ze daar wat benzine getankt had. Sorry voor mijn verkeerde info.
 5. Gevoelige prijsdaling bij DATS 24. Deze voormiddag getankt in Gosselies aan 1,81euro/kg. De bezine en dieselprijzen zitten nog steeds in een stijgende lijn.
 6. Vlaams Minister van leefmilieu Zuhal Demir is het probleem. Er is een Europese wet die zegt dat de stikstofneerslag in natuurgebieden niet mag stijgen. Daar is een Vlaamse wet die de stikstofneerslag vooral in de landbouw dicht tegen natuurgebieden moet beperken. Programma Aanpak Stikstof (PAS) noemt die wet. Begin 2021 heeft een rechter die wet vernietigd en moet er een nieuwe wet geschreven worden. Daar zijn twee mogelijkheden voor: Je doet zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden waar je innovatieve systemen gebruikt zoals pocketvergisters, opzuiveren van biogas tot bio methaan, gebruik van stikstofstrippers om de stikstofuitstoot te minderen. Een andere mogelijkheid is zoals Nederland waar je 20 miljard euro belastinggeld geeft aan de landbouw om op te rotten of hun bedrijf te heroriënteren. Demir wil de Nederlandse koers opwandelen. Probleem is dat ze slechts 200 miljoen belastinggeld beschikbaar geeft en de coalitiepartners dwars liggen. Demir gebruikt dat stikstofarrest om federaal stokken in de wielen te steken om geen vergunning te verlenen aan gascentrales in Vilvoorde, Tessenderlo. Door deze beslissing kan ze dus ook niets van biogasprojecten meer goedkeuren. Het blijft dus (lang) wachten op die nieuwe wet. Benieuwd wat ze nu zal beslissen over de vergunningen van Ineos en de petrochemie in de Antwerpse haven (achtertuin van Bart De Wever). Tot slot: de prijs van bio CNG is niet gelinkt aan de aardgasprijs. De prijs is afhankelijk van de kostprijs van de installatie, de kostprijs van de afvalstromen (aankoop of eigen afvalstromen hergebruiken) alsook de subsidies die variëren land per land en voor België de gewesten.
 7. Kritiek op de zeer snelle prijsstijgingen Dats 24 tot zelfs 3 euro/kg (bron de tijd). Bij zeer dure prijzen zal er altijd gezocht worden naar goedkopere alternatieven. Voor CNG is er namelijk bio-CNG. In Vlaanderen zul je die niet vinden omdat alles stikt in het stikstofdossier bij Zuhal Demir. In Wallonië, Duitsland, Frankrijk is die wel te vinden. Prijzen 100% bio-methaan in Duitsland liggen tussen 1,10 en 1,21 euro/kg. Colruyt group kan als de beste onderhandelen bij hun leveranciers. Liggen daar geen kansen om op een positieve manier het nieuws te halen door niet steeds hogere prijzen te moeten aankondigen alsook dat daarmee CNG wagens klimaatneutraal rondrijden.
 8. Het is enkel rundermest dat rendabel is voor biogasproductie. Kippenmest en varkensmest zijn niet geschikt voor biogas. In Duitsland, Zweden, Noorwegen alsook het laatste jaar in Wallonië en Frankrijk is er veel belangstelling voor WKK en biomethaaninstallaties uit rundermest. Laatst is er op het landbouwbedrijf Jonkeau uit Taverneux een bio-CNG-installatie bijgekomen. Hier gebruikt men rundermest om biogas te produceren. Met dit biogas wordt er via een WKK voorzien in eigen elektriciteitsbehoefte. Het overige biogas gebruikt men om op te zuiveren tot biomethaan. In Vlaanderen worden zulke installaties niet vergund omwille van de stikstofuitstoot. 72% van het methaan in de mest benut men voor de productie van biogas. Daarnaast kan er op een biogasinstallatie een stikstofstripping gemonteerd worden. Hier wordt de stikstof gestript en omgezet tot ammoniaksulfaat. Is een meststof die terug kan gebruikt worden op het veld. Deze installatie zorgt voor 67% daling van de stikstofuitstoot. Probleem is dat de Vlaamse overheid enkel stikstofreducerende maatregelen erkend IN de stal. Daar biogasinstallaties vanzelfsprekend naast de stal staan is dit niet erkend ( geen vergunning). Het is het meest reducerend systeem van allemaal maar is niet erkend. Daarnaast is er ook geen erkenning voor de ammoniaksulfaat meststof omdat die afkomstig is uit rundermest. In Nederland heeft men dit opgelost door uitzonderingen toe te staan. Vlaanderen heeft de mond vol van innovatie en circulaire landbouw maar de wetgeving laat dat niet toe. Net zoals grootschalige industriële projecten alsook kleinschalige projecten (landbouw) gaat er niets vooruit. Vlaanderen doet blijkbaar zijn uiterste best om de uitrol van biogas en bio-CNG tegen te werken.
 9. Het Enora tankstation Arlon is geopend. Is gelegen vlakbij de autosnelweg. Adres: Rue de Lorraine , recht tegenover het Ibis hotel. prijs: 1,079€/kg. Bio CNG in Houffalize (Taverneux) is de opening voorzien eind deze maand.
 10. G-007

  Biogas of groen gas

  Stand van zaken over biomethaaninstallaties in Vlaanderen: deel 2. Na het positieve nieuws dat bio-blue een grote bio methaaninstallatie bouwt kan ze voorlopig geen groengas injecteren in het aardgasnet. Dit om de eenvoudige reden dat geen enkele energiepartner het bio methaan wil aankopen (tenzij dit nu onlangs toch nog gelukt is). De reden ligt bij de Vlaamse overheid. Om aanspraak te maken op groene stroom- en warmtekrachtcertificaten moet er bij de bio methaaninstallatie een WKK aanwezig zijn. Deze WKK maakt deel uit van het subsidiedossier en dat voor een periode van 15 jaar. Dat betekend dus een zeer lange samenwerking tussen de eigenaar van de WKK en de aankoper van het bio methaan verplicht is. Er zijn maar weinig bedrijven bereid om voor 15 jaar lang afhankelijk te zijn van dezelfde partner voor zijn energie. Dit is dus een groot struikelblok om de bio methaan productie in een hogere versnelling te plaatsen.
 11. G-007

  Biogas of groen gas

  Stand van zaken over biomethaaninstallaties in Vlaanderen. Op 18 november 2018 startte het pilootproject IOK te Beerse. Pas in april 2019 werd een wettelijk kader gecreëerd over garantie van oorsprong voor groen gas. In Wallonië was het wettelijk kader er al van 2018. Normaal moet Bio Blue Ieper het tweede bedrijf zijn dat bio methaan gaat injecteren op het gasnet. Het is één van de grootste biogas installaties in Vlaanderen met een capaciteit van 22,5 Mw aan biogas. 7,5 Mw biogas zal gebruikt worden voor de aanmaak van eigen elektriciteit via de WKK. De rest wordt geinjecteerd in het gasnet met een productiecapaciteit van 1500 Nm3 bio methaan per uur. Kunnen dus jaarlijks een goeie 20.000 CNG wagens laten rijden op groengas.
 12. Drijfmest als bron van groene waterstof. Dat dierlijke mest niet alleen een probleem is maar ook een waardevolle grondstof, is in de agrarische sector algemeen bekend. Naast het gebruik als meststof voor het telen van gewassen en mestvergisting voor de productie van biogas, zijn er meer mogelijkheden. Uit drijfmest kan bijvoorbeeld waterstof gewonnen worden. Het Duitse bedrijf Graforce heeft een speciale plasmalyzer ontwikkeld voor het splitsen van drijfmest. Door de mest door een hoog frequent elektrisch spanningsveld te leiden (plasmalyse), wordt de mest gesplitst in individuele koolstof, stikstof, waterstof en zuurstof atomen. De vrijgekomen gassen worden afgevangen en opgeslagen. Waterstof is te gebruiken als brandstof en de koolstof, stikstof en zuurstof zijn een interessante grondstoffen voor industriële toepassingen. Het restproduct dat overblijft bij het proces, is volgens Graforce water. Grote potentie De oprichter van Graforce Jens Hanke denkt dat waterstof uit mest een grote potentie heeft. "Met plasmalyse van organische reststromen kunnen we enorme hoeveelheden groene waterstof maken. Door de gewonnen waterstof te gebruiken als brandstof creëren we een grote hoeveelheid fossiel vrije brandstof en leveren we een belangrijke bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot." Door de mest voor deze toepassing te gebruiken, is tevens een reductie in de stikstofuitstoot van de agrarische sector te realiseren. Voor de plasmalyse van mest is circa 50% minder energie nodig dan voor de elektrolyse van water om waterstof te produceren. Door de plasmalyzer te koppelen aan zonnepanelen en/of windmolen(s) wordt het mogelijk waterstof zonder CO2-uitstoot te produceren. Bijkomend voordeel is dat de opgewekte groene stroom dan als het ware wordt opgeslagen. De techniek kan daardoor een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Praktische toepassing Voertuigen die op pure waterstof rijden zijn nog maar zeer beperkt beschikbaar. Om nu de zelf opgewekte waterstof te benutten, kan deze worden toegevoegd aan biogas of compressed natural gas (CNG). De ombouw van een bestaande verbrandingsmotor is praktisch beter inpasbaar en veel goedkoper dan overschakelen naar brandstofcellen. Met de toevoeging van circa 10% waterstof zijn al bestaande voertuigen die op gas rijden ook geschikt voor waterstof. Daarnaast zijn verwarmingsinstallaties die normaal op aardgas of propaan werken ook geschikt voor de bijmenging van waterstof.
 13. G-007

  Biogas of groen gas

  Nogmaals bevestiging dat bio-CNG het beter doet dan de elektrische wagen en dit over de ganse levensduur. https://www.autogids.be/autonieuws/ecologie/co2-studie-prijst-bio-cng.html
 14. G-007

  Synthetisch gas

  Synthetisch gas is methaan. Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. Het wordt synthetisch genoemd omdat het wordt gemaakt uit water en CO2 met behulp van (groene) elektriciteit. Luminus en Ideta gaan samenwerken voor de productie en de distributie van groene waterstof in West-Henegouwen. De eerste productiesite komt in Doornik (2022). Ideta verdeelt deze brandstof(CNG) onder de merknaam Enora. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2023 Enora Doornik het eerste CNG-tankstation in België zijn waar men synthetisch gas zal kunnen tanken.
 15. Dat klopt, daar is geen duidelijke conclusie uit te trekken. Wat er misschien wel nog kan meespelen is dat er in de regio Gaselwest (duurste) veel KMO aanwezig is stedelijk gebied Kortrijk, Waregem, Tielt). In landelijk gebied veel landbouw (Ieper, Oudenaarde) die allemaal het maximum van 10 KVA hebben liggen en daardoor een extra belasting op het net zorgen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...