Waarom een wagen op aardgas gekozen?

Let op, dit blogbericht is geschreven in augustus 2015, het toenemend aantal tankstations en het bijkomende belastingvoordeel wordt hieronder nog niet beschreven.

De zoektocht naar mijn nieuwe wagen had ik al eerder beschreven op de website. Maar waarom heb ik nu exact een wagen op aardgas gekozen? Het was toch veel eenvoudiger om te kiezen voor een wagen op benzine of diesel?

In feite ben ik geen doorgedreven groene jongen, maar ik sta echter wel stil bij het milieu en de gezondheid van de mens. Ook zie ik dagelijks zwart rokende wagens voorbij rijden op de openbare weg.
Toen ik ging kijken voor een nieuwe wagen zou het sowieso een benzinewagen worden, maar door de heldere uitleg van een autoverkoper bij Seat maakte ik kennis met een CNG-motor.
Eerlijkshalve moet ik toegeven dat ik er nog NOOIT van had gehoord.

Na wat opzoekwerk in de technologie en ook de verbruikskosten, want dit is ook belangrijk bij een wagen, heb ik besloten om voor een wagen op aardgas te kiezen. Het voordeel van deze installatie, was dat het af-fabriek wordt geïnstalleerd, dus qua garantie zit je safe.

Hieronder een opsomming van de voor- en nadelen van rijden op aardgas.

De nadelen van een wagen op aardgas (ik begin hier bewust mee):

 • Beperkt rijbereik op aardgas
  Puur op aardgas rijden geeft momenteel een beperkter rijbereik tov benzine of diesel. Met een gemiddelde wagen kan je tussen 300-450 km rijden op aardgas, daarna wordt er overgeschakeld op de reserve- of volwaardige benzinetank.
 • Hogere aanschafwaarde
  Rijden op aardgas is voordeliger dan diesel en benzine, maar de aanschafprijs voor deze extra technologie is hierdoor wel duurder. Reken tussen 3000-4000 € tov een benzinemotor. De kostprijs tov een dieselwagen is vergelijkbaar bij de meeste modellen.
 • Geen reservewiel in wagen en (iets) beperktere kofferruimte
  De aardgastanks komen in de kofferruimte of onder de wagen, waardoor deze kofferruimte beperkter is. Vaak is er dan ook geen reservewiel aanwezig, maar dit is doorgaans bij nieuwe wagens niet meer aanwezig. Om je een idee te geven over de kofferruimte van mijn skoda Octavia Combi, ik mis hier enkel de dubbele laadvloer, een kleine 8 cm in de diepte dus. Mijn laadvloer van het koffer is dus vlak.
 • Beperkt aantal tankstations in België
  Momenteel zijn er +/- 50 tankstations voor aardgas / CNG in België.
  DATS24, de tankdivisie van Colruyt groep heeft zijn schouders onder de uitbouw van het aardgasnetwerk gezet, waardoor er de komende 2 jaar tientallen aardgastankstations zullen bijkomen. Waar aardgas tanken in Europa?
  Andere Europese landen staan veel verder met het aanbieden van aardgas, België heeft in het verleden veel te veel ingezet op Diesel, waardoor deze technologie op de achtergrond werd gedrukt.
  Extra info: Aardgastankstation in iedere Belgische gemeente – aankondiging Vlaamse Regering

De voordelen van een wagen op aardgas:

 • Aardgas is schoon
  Hét voordeel van aardgas is dat aardgasvoertuigen veel minder vervuilende stoffen uitstoten dan voertuigen die rijden op benzine, diesel of lpg. Aardgas bestaat voor het grootste gedeelte uit methaan. Hierdoor levert het per eenheid energie het minste kooldioxide, het gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Verder produceert een aardgasmotor minder verzurende emissies dan traditionele brandstoffen.
  De uitstoot van fijn stof is bij aardgasauto’s vrijwel nul. De emissie van het broeikasgas CO2 is per gereden kilometer tot 25% lager dan bij benzine. Rijden op aardgas is dus goed voor het milieu. Maar ook voor de gezondheid: stikstofdioxide en fijn stof zijn zeer schadelijk voor luchtwegen en longen.
  In steeds meer steden worden milieuzones ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daar geldt een verbod voor vervuilende vrachtauto’s. Maar een aardgasvrachtwagen heeft wel toegang tot die binnenstedelijke milieuzones.
 • Aardgas is stil
  Aardgasvoertuigen zijn 3 tot 6 dB stiller dan dieselvoertuigen. Vooral in stedelijke gebieden is dit een belangrijk voordeel: logistiek vervoer rijdt meestal op diesel. Zeker voor transport in de nacht of vroege ochtend levert dat een aanzienlijk voordeel op. Doordat een aardgasmotor minder trilt dan een dieselmotor, slijt de motor minder en zijn de onderhoudskosten lager.
 • Aardgas is veilig
  Aardgas is lichter dan lucht en als het in de open lucht vrijkomt, vervliegt het snel. Het ontbrandt – in tegenstelling tot benzine en lpg – alleen bij een bepaalde gas-luchtverhouding (5 tot 15%).Ook ligt de ontstekingstemperatuur van aardgas hoger dan die van benzine. Aardgas vat dus minder gemakkelijk vlam dan benzine.
  Rijden op aardgas betekent ook beperking van bulkvervoer over de weg van vloeibare brandstoffen, zoals benzine,diesel en lpg. Want aardgas wordt veilig ondergronds getransporteerd via buizen en pijpleidingen. Dit maakt een aardgasvulstation ook realiseerbaar op tankstations in dichtbevolkte gebieden.
  Ook in het voertuig zelf is aardgas veilig. Aardgastanks zijn beter tegen aanrijdingen bestand dan de gewone benzinetank. Aardgas wordt opgeslagen in cilinders met een wanddikte van 10 tot 20 mm, gemaakt van aluminium, staal of koolstofvezels van hoge sterkte.
 • Aardgas is voordelig
  Rijden op aardgas is een financieel aantrekkelijk alternatief ten opzichte van de traditionele brandstoffen zoals benzine, diesel en lpg. Weliswaar zijn voertuigen op aardgas nu duurder in aanschaf dan conventionele voertuigen, deze extra kosten worden terugverdiend door de lage brandstofkosten. In de toekomst zal het prijsverschil tussen een voertuig met een gasgestookte motor en een benzine- en dieselmotor steeds kleiner worden. Dit wordt mede veroorzaakt doordat eisen aan de uitstoot van voertuigen steeds strenger worden. Vervuilende voertuigen zullen in de toekomst zwaarder belast worden en worden daarom duurder.
  Daarnaast vraagt de aardgasmotor minder onderhoud, omdat de brandstof zeer schoon verbrandt. Uit de praktijk blijkt dat voertuigen op aardgas minder vaak smeerolie dienen te verwisselen en ook gaan veel onderdelen van de auto, zoals de bougies, langer mee.

18 reacties op “Waarom een wagen op aardgas gekozen?

 1. Annelies zegt:

  Leuke blog heb je hier.
  Zelf ben ik aan het overwegen om over te schakelen op een wagen op aardgas. De besproken nadelen en voordelen zijn helder opgelijst. Is rijden op aardgas ook nadelig wanner je wil parkeren in ondergrondse parkeergarages?

  Zie reacties
  • Aardgasrijder zegt:

   Beste Annelies

   Bedankt voor je bericht.
   In tegenstelling tot LPG mag je met een wagen op CNG gewoon parkeren in ondergrondse parkeergarages.
   Volgende berichtgeving is verschenen in 2002 naar aanleiding van een vraag in de kamer van volksvertegenwoordigers:

   “De regels inzake het parkeren van LPG-voertuigen (Liquefied Petroleum Gas) in gesloten parkeergebouwen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren. Er is nu een nieuw fenomeen, met name de voertuigen die rijden op CNG (Compressed Natural Gas/ gecomprimeerd aardgas). Er bestaat nu al een ruime keuze aan CNG-wagens. Zowel personenwagens, bestelwagens, bussen als vrachtwagens kunnen op aardgas rijden. In de toekomst zal het aanbod alleen maar toenemen. Voor deze voertuigen bestaan echter geen regels met betrekking tot parkeren in ondergrondse parkings en andere.
   1. a) Zijn er al regels beschikbaar met betrekking tot ondergronds parkeren voor voertuigen die rijden op CNG? b) Indien niet, wanneer mag zo’n regeling dan verwacht worden?
   2. a) Moeten CNG-wagens op dezelfde wijze behandeld worden als LPG-wagens? b) Zo neen om welke redenen niet?”

   Antwoord:
   1. a) Met betrekking tot de beveiliging tegen brand en ontploffing zijn er momenteel geen regels voor het parkeren van CNG-voertuigen in parkeergarages.
   b) Onlangs besliste de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing om de reglementering over parkeergarages in het algemeen te onderzoeken. Een werkgroep vatte deze maand de werkzaamheden aan en op basis van hun resultaten zal de Hoge Raad mij een advies uitbrengen. Gelet op de complexe materie van brandveiligheid in parkeergarages zal die analyse toch geen concrete resultaten op korte termijn brengen. Ik heb er bij mijn administratie op aangedrongen om de problematiek van CNG-voertuigen met hoogdringendheid te behandelen.
   2. a) Het is weinig waarschijnlijk dat we CNG-voertuigen op dezelfde wijze kunnen behandelen als LPG-voertuigen.
   b) Eén van de meest voor de hand liggende redenen is dat het om twee totaal verschillende soorten gassen gaat. LPG dat vrijkomt, zakt naar de grond, terwijl CNG opstijgt. Dat alleen al maakt dat bijvoorbeeld detecteren van het vrijkomende gas op fundamenteel verschillende wijze dient te gebeuren.

   Vlaamse regering (8/11/2002):
   De Vlaamse regering heeft het toegangsverbod voor LPG-voertuig en tot ondergrondse parkings uit de Vlarem-milieuwetgeving geschrapt. Dat heeft ze op 8 november 2002 beslist om het gebruik van milieuvriendelijke brandstof te stimuleren.

   Volgens minister van Leefmilieu Vera Dua zijn de veiligheidsnormen voor LPG-installaties in de voertuigen zodanig verstrengd dat een schrapping van het verbod niet tot verhoogde risico’s leidt. Deze wijzing van de reglementering kadert in het beleid van de Vlaamse regering om het gebruik, van LPG als milieuvriendelijke brandstof te stimuleren. (Bron: Febiac v.z.w.)

   Wel dienen de uitbaters van deze parkeergarages zich in regel te stellen met verscheidene aanpassingen zoals gasdetectie en ventilatie.

   Onlangs heeft Dhr Dewael in de lacune van de wet voorzien in zijn ‘Ontwerp tot Koninklijk Besluit betreffende de maatregelen voor de preventie van ontploffing en brand waaraan de gesloten gebouwen moeten voldoen om LPG voertuigen te parkeren’.

   Met de goedkeuring van dit ontwerp zou de volledige problematiek geregeld worden.
   In parkeergarages waar alle wettelijke maatregelen voor toelating van LPG-CNG wagens, genomen zijn, worden LPG-CNG wagens toegelaten.
   Parkeergarages die niet in orde zijn met deze wetgeving blijven taboe voor LPG-CNG wagens en zijn te herkennen aan het verbodsbord, aan de buitenzijde van de parkeergarage.

   Zie reacties
 2. David zegt:

  En toch vraag ik mij af als een parkeeruitbater u zomaar de toegang tot een parking kan verbieden? Er bestaat toch geen verbodsbord voor cng?
  Het witte cirkelvormige bord met rode rand en daarin de letters L P G geldt volgens mij niet voor cng (wat doe je dan met waterstof?)

  Als het wettelijk niet te verbieden valt en je wordt toch de toegang geweigerd, lijkt mij dit willekeur (=discriminatie? )

  Zie reacties
  • Aardgasrijder zegt:

   Best kan je er niet te veel aandacht aan besteden en gewoon de parking inrijden, geen slapende honden wakker maken.
   Hoe groot is de kans dat je wordt staande gehouden? Er zit heus niet continu iemand de schermen in de gaten te houden als er iemand met een CNG of LPG-auto binnen komt gereden.
   Tip: parkeer met je kont naar de muur, dan zien ze alvast de sticker niet als ze zouden rondlopen in de rijgangen 😉

   Zie reacties
 3. Sepp zegt:

  Ik heb onlangs een caddy maxi cng aangekocht met de vermelding dat men 800 km op cng kon rijden ofwel ligt het aan mij of ze hebben er hun pet naar geworpen ik geraak maar aan plus minus 650 km op cng heeft er iemand er al meer ervaring mee of kan mij zeggen wat er van aan is er staan nu 3500 km op de km teller en ik ben dus nog nooit verder dan 650 km gereden met een volle tank cng ik hoop op positiefe reacties zodat ik mij niet bekocht voel grt sepp

  Zie reacties
 4. Tom williame zegt:

  Ik kreeg zonet te horen dat een wagen met Cng motor meer onderhoud zou vragen dan een benzine . Men zegt alle 15k de olie te moeten vervangen en alle 30k de bougies . Minstens , werd daar nog fijn aan toegevoegd …. maar bij aanschaf had men mij net heg omgekeerde verteld … graag jullie meningen . Thx !

  Zie reacties
  • Aardgasrijder zegt:

   Beste Tom

   Ik raad je aan om hiervoor een onderwerp te starten op het forum http://www.aardgasrijder.be/forum , geef dan ook even aan met welke wagen je rijdt, ieder merk kan een ander onderhoudsinterval hebben.
   Op het forum kunnen eigenaars van dezelfde wagen je meer info verschaffen over hun onderhoudsinterval en onderhoudsprijzen (wij versturen geen SPAM, dus registreren is geheel zonder risico).

   Wat betreft meer onderhoud kan ik je alvast het volgende vertellen, ik neem mijn Skoda Octavia als voorbeeld (dit geldt trouwens voor alle wagens uit de Volkswagen-groep).
   De wagen dient iedere 15.000 km of jaarlijks (wat eerst komt) een olieverversing te krijgen. Dit omwille van het feit dat de olie die in je aardgaswagen gebruikt wordt ‘gewone’ olie is, en geen longlife (die 2 jaar houdbaar is, of 30.000 km). De olieverversing is dan ook om een aardgaswagen een stuk goedkoper dan de olieverversing van longlife-olie. Waarom? De temperatuur in de motor loopt flink op, waardoor een snellere olieverversing wordt aangeraden. Er loopt hierover ook al een onderwerp op het forum.
   Wat betreft de bougies, hierbij wordt aangeraden, iedere 60.000 km, niet 30.000 km.

   Kostprijs van mijn klein onderhoud:
   Klein onderhoud, incl antivries, dichtring voor de olie, nieuwe oliefilter en 4 liter olie (geen details van oliespecificaties).
   Klein onderhoud op 15.000 km kostte met in totaal 133,77 € incl BTW

   Kan je even aangeven waar je gehoord hebt dat de bougies om de 30.000 km vervangen zouden moeten worden of zelfs eerder?
   Alvast bedankt voor de opening van een onderwerp op het forum, of meer info te verschaffen in een reactie op dit bericht, dit kan ons allen helpen om sommige misverstanden uit de wereld te helpen. 🙂

   Mvg Jurgen
   beheerder http://www.aardgasrijder.be

   Zie reacties
 5. michel demilie zegt:

  Hallo,
  Ik overweeg de aankoop van een auto op aardgas (een 2de hands). Hoe zit het met de technische controle ? Is er een extra controle te doen en extra prijs ? en blijven de taksen en BIV nihil of enkel het eerste jaar ?
  Mvg,
  Michel

  Zie reacties
  • Aardgasrijder zegt:

   Beste Michel

   Tof dat je CNG overweegt voor de aanschaf van een nieuwe (2dehands) wagen.

   De technische controle is bij CNG iedere 4 jaar uitgebreider dan een reguliere wagen.
   Je kan alle info terugvinden op https://www.aardgasrijder.be/autokeuring-wagen-op-cng/

   Wat betreft de 4-jaarlijkse keuring van de aardgastanks dien je je vooraf eerst aan te melden bij een erkend installateur om je CNG te inspecteren op eventuele lekkages of roest. Je krijgt daar een certificaat mee dat je dan dient mee te nemen naar de technische keuring.
   De kostprijs van de inspectie van de tanks kost ongeveer voor een modale wagen 150 euro (als je bv. 2 tanks hebt zoals een Vw Touran, Skoda Octavia…)

   Voor de rest is de technische keuring op enkele euro’s na evenduur als een benzinewagen. Er wordt een snuffeltest gedaan onder de motorkap om gas te detecteren, dit kost 8 euro dacht ik.

   Hou rekening dat je geen BIV dient te betalen en dat je geen verkeersbelasting dient te betalen tot en met 2020. Koop je vandaag je wagen, dan kan je 3 jaar genieten van gratis wegentaks 🙂 een besparing per jaar van makkelijk 200-400 euro, tov een vergelijkbare diesel of benzinewagen.

   Je kan altijd al je vragen stellen op het aardgasrijderforum op https://www.aardgasrijder.be/forum en kom zo in contact met meer dan 500 geregistreerde leden en tevreden aardgasrijders in België.

   Mvg Jurgen
   Beheerder aardgasrijder.be

   Zie reacties
 6. Saeys Mieke zegt:

  Beste,
  Wij staan ook op punt om een CNG VW Caddy aan te kopen.
  Blijkt dat je in Wallonië wel de BIV en verkeersbelasting dient te betalen, is dat zo?

  Zo ja, dat weerhoudt ons om onze oude wagen ( 1 diesel en 1 naft) te vervangen
  Mvgr. Mieke en Pascal uit Havelange

  Zie reacties
 7. G. SMEKENS zegt:

  Ik overweeg al een tijdje om mijn 14 jaar oude diesel (Hyundai Tucson) te vervangen (verbruik 9l/100km) door een wagen op CNG, doch aangezien het dichtsbijzijnde CNG-station op 80km van mijn woonplaats is (Namen)…
  Jammer !

  Zie reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.