[PERSBERICHT] Verdubbeling van het aantal aardgasvoertuigen op de Belgische wegen

Een uitstekend jaar voor CNG in België: het voertuigenpark is in een jaar tijd verdubbeld, oplopend tot bijna 5.400 voertuigen op 1 januari 2017 tegenover 2.600 begin 2016. Eind 2013 telden we nog slechts 650 wagens. Parallel gaat de groei van aardgasbevoorradingstations verder. Zo tellen we vandaag 75 stations ten opzichte van een veertigtal begin 2016. Een uitstekend perspectief voor 2017 in een nieuwe markt die steeds meer aantrek kent van particulieren, bedrijven en de publieke sector en zo ook zorgt voor een toename van het voertuigaanbod. Deze belangstelling voor CNG vertaalt zich onder andere door een stand op het Autosalon in Brussel van 13 tot 22 januari, volledig gewijd aan aardgasvoertuigen. Particulieren in het Waals gewest die voor CNG kiezen hebben daarenboven recht op een nieuwe premie!
Aardgasvoertuigen zijn een operationele oplossing die vandaag beschikbaar is.

Dankzij de acties van de gassector, en in het bijzonder van de aardgastransport- en distributienetbeheerders, staan aardgasvoertuigen vandaag in de kijker. Aardgasvoertuigen zijn een operationele oplossing die vandaag beschikbaar is. Van 2014 tot 2016 heeft de gassector ruim 2.000 premies bij aankoop van een CNG-voertuig toegekend. In deze periode werd ook het bouwen van privé en openbare stations ondersteund dankzij tientallen premies. Maar ook buiten de premies om is het aantal aardgastankstations uitgebreid. Bedrijven als aanbieder van schone brandstoffen PitPoint Clean Fuels en Engie investeren fors in een netwerk van tankstations over het hele land.

De overheid ondersteunt CNG

Vandaag komen ook een reeks initiatieven vanuit de overheid ter ondersteuning van de acties van de privésector: de vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en van de jaarlijkse rijtaks in Vlaanderen, een belangrijke financiële steun van de Waalse overheid bij aankoop van alternatieve voertuigen door een publieke instelling, de uitwerking van een reglementering inzake CNG-tankstations in Vlaanderen en in Wallonië. Deze beslissingen, genomen in het kader van de uitwerking van de Europese richtlijn ter bevordering van alternatieve brandstoffen, kondigen een mooie toekomst aan. De sector wenst ook dat andere maatregelen vanwege zowel de regionale als de federale overheid worden genomen. Dan denken wij vooral aan nieuwe fiscale voordelen voor zowel particulieren als voor ondernemingen, of de steun aan strategisch gelegen stations, bijvoorbeeld in regio’s waar vandaag nog weinig CNG-tankstations beschikbaar zijn en het vergemakkelijken van het opzetten van biomethaan-projecten die tot een forse daling van de CO2 uitstoot leidt.

Nieuwe modellen beschikbaar

Met de komst van nieuwe modellen (Audi A4 en A5, de Volvo V90), heeft de automobilist een steeds grotere keuze aan modellen in 2017.  Meer leasingsmaatschappijen integreren de aardgasoplossingen in hun alternatieven op diesel. Zowel voor het wegvervoer als voor het openbaar vervoer bestaat een steeds breder gamma aan voertuigen van meer dan 3,5 ton. CNG of LNG trucks voor vervoer op lange afstanden, CNG vrachtwagens voor afval-ophaling, schoolbussen of bussen bestemd voor het openbaar vervoer… . Voor elk mobiliteitsegment biedt aardgas een oplossing. Tientallen gemeentebesturen zijn al uitgerust met wagens, bestelwagens of vrachtwagens op aardgas.

Tot 100 stations tegen eind 2017 !

Om deze voertuigen te bevoorraden zou België tegen eind 2017 over een honderdtal CNG stations beschikken. Het netwerk zal ook in de nog niet bedeelde regio’s uitbreiden. In het Waals Gewest moedigen de netbeheerders het bouwen van bevoorradingspunten aan door voordelige aansluitingsvoorwaarden aan te bieden.

De voordelen van CNG ontdekt u op het Autosalon van 13 tot 22 januari

Een rij- en tankervaring gelijk aan de traditionele voertuigen op diesel of benzine, Een constant lager tarief voor onderhoud en tank tot 30% goedkoper wat de meerkost uiterst snel compenseert, een verlaging van uw impact op het milieu, een motor die aangepast is om ook op 100% hernieuwbaar biomethaan te rijden, eens men met een CNG-wagen rijdt zet je moeilijk een stap terug. Bedrijven die de keuze maakten getuigen. Zij krijgen het woord op de stand “Rijden op Aardgas” op het Autosalon 2017, paleis 3.

Een nieuwe premie toegekend door Ores en Resa

Gas.be, sinds december 2016 de nieuwe benaming van de KVBG, besloot om de ontwikkeling van CNG in ons land extra te stimuleren door dit jaar de nadruk te leggen op het Waalse gewest om zo de groei die Vlaanderen vorig jaar kende door te zetten naar het zuidelijk deel van het land. De Waalse distributienetbeheerders Ores en Resa kennen een premie van 500€  toe aan particulieren die in het Waals gewest wonen en een aardgasvoertuig bestellen in de periode van 13 januari tot 28 februari 2017*.

*Voorwaarden van deze premie zijn te raadplegen op http://www.gaznaturel.be/fr/demande-de-prime-cng.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.