CNG H-gas of CNG L-gas?

Terug naar Berichten

CNG of Compressed Natural Gas is in België te verkrijgen in 2 verschillende types, H-gas en L-gas.
Onderstaande kaart geeft weer waar er in België H-gas of L-gas getankt kan worden voor je CNG-voertuig.aardgas-belgie-kaart
Bron aardgaskaart België: Fluxys

H-gas
Oost- en West-Vlaanderen, het grootste deel van Henegouwen, het Naamse, het Luikse, een groot deel van Limburg en het Groothertogdom Luxemburg worden bevoorraad met rijk gas vanuit Algerije en Noorwegen (aardgas van het type ‘H’ of rijk gas genoemd).

Of aardgas arm of rijk is, hangt af van het percentage methaan en de bijbehorende calorische waarde. ‘Rijk aardgas’ (type H) bevat 87 tot 90 % methaan, en wordt ook ‘hoogcalorisch gas’ genoemd.Rijk gas (type H) heeft een calorische bovenwaarde van ongeveer 43 MJ/ m³n, wat overeenkomt met 12 kWh/m³n. Dit hoogcalorisch aardgas is afkomstig uit de LNG-producerende landen en uit velden in onder andere de Noordzee en Rusland.

L-gas
De streek van Antwerpen en Brussel evenals een deel van Limburg en Henegouwen wordt bevoorraad met Slochteren-gas (aardgas van het ‘type L’ genoemd).

‘Arm aardgas’ (type L) bevat ongeveer 83 % methaan en wordt ook ‘laagcalorisch gas’ genoemd. Het Nederlandse aardgas is arm gas (type L) met een calorische bovenwaarde van ongeveer 35,17 MJ/m³n , wat overeenkomt met 9,8 kWh/m³n.

Groengas (Biogas L-gas in Nederland)
Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het de kwaliteit van aardgas heeft. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groengas is dus biogas met de eigenschappen en de kwaliteit van aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en kenmerkt zich door een zeer lage CO2-uitstoot en is dus geen fossiele brandstof. In Nederland vloeit groengas gewoon samen in het aardgasnetwerk. Een deel van het aardgas is dus groengas.

In België wordt biogas momenteel gebruikt in de industrie bij onder andere boerderijen, ze gebruiken dit vaak voor de verwarming van de stallen. Dit gas is dus enkel voor eigen gebruik en het is momenteel nog niet mogelijk om dit in het aardgasnetwerk te laten vloeien.

Verschil in verbruik voor je aardgaswagen

Het tanken van H-gas of L-gas voor je CNG-wagen hangt dan ook samen met het verbruik van je wagen. In de verbruikscijfers van de constructeurs wordt er steeds melding gemaakt van het aardgasverbruik op H-gas. Rekeninghoudend met de keuze tussen L-gas of H-gas bedraagt het rijbereik ongeveer tussen 15% en 25% verschil, in het nadeel van L-gas. Het H-gas heeft meer energie, waardoor je dus minder gas nodig hebt om een bepaalde energie op te wekken.Uiteraard is het verbruik altijd afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder, feit is wel dat je met H-gas verder kan rijden dan met L-gas.

Afhankelijk van de plaats waar je gas tankt, kan er een andere calorische waarde van toepassing zijn.

Een voorbeeld voor de maand november 2015, de calorische waardes van enkele tankstations:

DATS Geel L-gas: 10.1521 kWh/m³n (CNG)  – Prijs: 0.86 € / kg
DATS Bree H-gas: 11.3728 kWh/m³n (CNG) –  Prijs: 1.01 € / kg
DATS Halle L-gas: 10.1488 kWh/m³n (CNG)  – Prijs: 0.86 € / kg
DATS Melle H-gas: 11.4740 kWh/m³n (CNG)  –  Prijs: 1.01 € / kg

Er is in calorische waarde 12% verschil tussen L-gas en H-gas, het prijsverschil is 17%.
Nogmaals: het rijbereik op H-gas is 15-25 % verder dan L-gas.

Terug naar Berichten

Aardgasrijder.be heeft sinds kort een online winkel. Bestel online je CNG Sticker
Sluiten